قوانین هلدینگ Magic Lamp

تمامی مطالبی که در نرم افزارهای هلدینگ MagicLamp(چراغ جادو) قرار داده می شوند متعلق به این هلدینگ بوده و هر گونه کپی برداری از آنها بدون ذکر منبع غیرقانونی می باشد.
هلدینگ MagicLamp(چراغ جادو)به اطلاعات کاربری به عنوان حریم شخصی شما احترام گذاشته و از آنها محافظت می نماید.
این هلدینگ تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.